Prima O Poi  ジョバンニ・ミラバッシ・トリオ

トラック タイトル 作曲者
1 Ero io (feat. Flavio Boltro, Louis Moutin & Gildas Bocle) ジョバンニ・ミラバッシ
2 Il bandolero stanco (feat. Flavio Boltro, Louis Moutin & Gildas Bocle) ジョバンニ・ミラバッシ
3 Barcarole ジョバンニ・ミラバッシ
4 Gettin' In (feat. Flavio Boltro, Louis Moutin & Gildas Bocle) ジョバンニ・ミラバッシ
5 Howl's Moving Castle (feat. Flavio Boltro, Louis Moutin & Gildas Bocle) Joe Hisaishi
6 Symphomaniax ジョバンニ・ミラバッシ
7 Minor Voyage (feat. Flavio Boltro, Louis Moutin & Gildas Bocle) ジョバンニ・ミラバッシ
8 Tôt ou tard (feat. Flavio Boltro, Louis Moutin & Gildas Bocle) ジョバンニ・ミラバッシ
9 L'ingenere (feat. Flavio Boltro, Louis Moutin & Gildas Bocle) ジョバンニ・ミラバッシ
10 Llöro (feat. Flavio Boltro, Louis Moutin & Gildas Bocle) Egberto Gismonti